ABOUT

Send the Light

StL is een eigentijdse gemeenschap waarin Christus centraal staat, houdt van God en van mensen en is een niet-traditionele christelijke opleidingsinstituut met een bijzondere opdracht: het opleiden van leider die hun roeping willen definiëren en volbrengen. Wij geloven dat het Woord van God en de vervulling door de Heilige Geest essentieel en fundamenteel zijn voor een gebalanceerd en succesvol leven.

Missie

Mattheüs 28:19

De samenleving bereiken en winnen voor Christus door het delen van Zijn liefde het opleiden van leiders, hun te equiperen en bemoedigen van invloed te zijn in ieder aspect van het leven.

Visie

Johannes 13:34/35

Een samenleving/gemeente van God, waar je niet alleen ontvangt en bouwt door kennis over God, maar waar je vanuit een persoonlijke levendige relatie met Hem impact maakt op de samenleving en een zo grote oogst!

Strategie

Teaching and spreading Kingdom culture.

Onze samenleving van vandaag heeft echte wedergeboren leiders nodig.  Iets weten of iets leven brengt radicaal verschillende resultaten voort in het leven. Dat is wat buitengewoon doelgericht leven onderscheidt van de rest. Succes is het resultaat van geloof effectief in werking zetten! StL Academy biedt cursussen en trainingen aan om deze leiders in staat stellen impact te maken op hun eigen leven en dat van anderen! Hiermee Gods Koninkrijk te stimuleren in alle haarvaten van de samenleving.

Kernwaarden

Wat wij geloven

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Het is accuraat, gezaghebbend en toepasbaar op ons dagelijks leven.

Wij geloven in een eeuwige God die de Schepper is van alle dingen. Hij bestaat uit drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is volkomen liefdevol en totaal heilig.

Wij geloven dat zonde een ieder van ons heeft afgescheiden van God en van Zijn doel met ons leven.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus als God en als mens de enige is die ons kan verzoenen met God. Hij leefde een zondeloos en volmaakt leven, stierf aan het kruis in onze plaats, en stond op om Zijn overwinning te bewijzen en ons kracht te geven voor het leven.

Wij geloven dat om vergeving en de ‘nieuwe geboorte’ te ontvangen, we ons moeten bekeren van onze zonden, geloven in de Heer Jezus Christus, en ons onderwerpen aan Zijn wil voor ons leven.

Wij geloven dat, om het door God bedoelde heilige en vruchtbare leven te kunnen leven, we in water gedoopt en gevuld met de kracht van de Heilige Geest moeten worden. De Heilige Geest stelt ons in staat om de geestelijke gaven te gebruiken, zoals het spreken in tongen.

Wij geloven in de kracht en het belang van de Kerk en de noodzaak om als gelovigen regelmatig samen te komen voor gemeenschap, gebed en het ‘breken van het brood’.

Wij geloven dat God ons persoonlijk heeft toegerust, zodat we Zijn doel kunnen bereiken voor ons leven. Dit doel is om God te aanbidden, om onze rol in de Kerk te vervullen en de gemeenschap waarin we leven te dienen.

Wij geloven dat God ons wil genezen en transformeren, zodat we een gezond en gezegend leven kunnen leiden en zo anderen beter kunnen helpen.

Wij geloven dat onze eeuwige bestemming van de hemel of hel, wordt bepaald door ons antwoord op de Heer Jezus Christus.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus terugkomt, zoals Hij heeft beloofd.

StL (Send the Light) is lid van Church of God. Dit is een beweging van bijna 32.367 kerken en meer dan 6.300.543 gelovigen wereldwijd. Voor CoG’s volledig kerkelijk regelement, geschiedenis, leiderschap en de verklaring van geloof kunt u terecht op: cogwm.org

Kernwaarden

Liefde, acceptatie en vergeving

Wij geloven dat het Woord van God en de vervulling door de Heilige Geest essentieel en fundamenteel zijn voor een gebalanceerd en succesvol leven. Bent je op zoek naar een plaats waar je God werkelijk kan ontmoeten en groeien in Zijn plan voor jouw leven? Dan verwelkomen we je graag bij StL!

Leiderschap is dienen

Eén weg, één waarheid!

Iets weten of iets leven brengt radicaal verschillende resultaten voort in het leven. Het is wat buitengewoon doelgericht leven onderscheidt van de rest. Succes is het resultaat van geloof effectief in werking zetten! StL Academy biedt cursussen en trainingen die je in staat stellen positieve impact te maken op je eigen leven en dat van anderen!